Üzletszabályzat

Üzletszabályzat

Az okostaska.hu áruház digitális készülékekhez való táskákkal, tokokkal foglálkozik. Az okostaska.hu webáruház üzemeltetője a Bugaga Team Kft.

1.Bevezetés

1.1. A Bugaga Team Kft. internetes áruházában (a továbbiakban: Áruház) történő regisztráció vagy megrendelés esetén a Vásárló elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el az alábbi Üzletszabályzatot.

1.2. Az Áruházban forgalmazott valamennyi termék vonatkozásában Eladónak a Bugaga Team Kft. minősül.

1.3. Az Áruházban Vásárlónak minősül minden olyan cselekvőképes személy, aki az Áruház felé elektronikus úton, az Interneten keresztül ad le megrendelést a http://okostaska.hu címen. Aki cselekvőképességét illetően a másik felet megtéveszti, ezért felelősséggel tartozik és felelőssége alapján a szerződés teljesítésére kötelezhető.

1.4. Az Eladó törekszik arra, hogy a Vásárló minden szükséges információt és minden lehetséges segítséget megkapjon az Áruházban történő vásárlással kapcsolatban.

2. Termékkínálat

2.1. Az Áruházban az Eladó által forgalmazott, a Termékkatalógusban szereplő cikkek rendelhetők meg elektronikus úton.

2.2. A Termékkatalógusban a termékeket gyártók szerint, termékcsoportokba rendezve találhatóak.

2.3. A Termékkatalógusban az egyes termékek megjelölése és leírása a gyártó termékleírása szerint történik. A termékleírás esetleges pontatlanságáért az Eladó nem vállal felelősséget.

2.3. A Termékkatalógus a kiválasztott cikk mellett feltünteti a termék vételárát bruttó formában. Amennyiben a Termékkatalógus a kiválasztott termék mellett nem tartalmaz árfeltüntetést, a Vásárló a termék megrendelése előtt az Ügyfélszolgálatnál tájékozódhat a termék áráról. A termék az árfeltüntetés esetleges hiánya esetén sem rendelhető meg ingyen.

2.4. Az Eladó fenntartja az Áruház oldalain közzétett árak változtatásának jogát azzal, hogy a módosítás a weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép életbe. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja.

2.5. Az Eladó a már megrendelt termékek vételáránál is fenntartja a változtatás jogát, ha a weboldalon megjelenő ár adatbeviteli hiba miatt eltér a forgalmazói árlistában foglaltaktól.

2.7. Az Eladó minden vásárlásról a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelő számlát állít ki, mely tartalmazza - amennyiben van – a kiszállítás költségét is.

3. Regisztráció

3.1. Amennyiben a Vásárló vagy Látogató az Áruházban regisztrál (például vásárlás vagy kívánságlista használatához), elsődlegesen a REGISZTRÁCIÓ menüpont alatt elérhető regisztrációs adatlapot kell a kitöltési útmutatónak megfelelően kitöltenie.

3.2. A regisztráció során az Eladó tiszteletben tartja a felhasználók információs önrendelkezési jogát és ezzel kapcsolatban a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény rendelkezései szerint jár el. Az adatvédelemmel kapcsolatos bővebb tájékoztatás az Adatvédelmi nyilatkozat menüpont alatt található meg.

3.3. Az Eladó a hibásan kitöltött regisztrációs adatlapot érvénytelennek tekinti. Az érvénytelen regisztrációs adatlap nem jelent kötelezettséget az Eladóra nézve. Az Eladó továbbá semmilyen formában nem vállal felelősséget a Vásárló által helytelenül megadott adatokból eredendő téves teljesítésért.

3.4. A regisztráció során megadott adatokhoz a Vásárló bármikor jogosult hozzáférni és megváltoztatni, feltéve, hogy a változások a valóságnak megfelelnek. A Vásárló jogosult továbbá a regisztráció során megadott adatait törölni, vagy töröltetni az Eladóval. A Vásárló kérésére törölt adatok az Eladó szerződésszerű teljesítését akadályozhatják vagy lehetetlenné tehetik, ezért az Eladó semmilyen formában nem vállal felelősséget azért, ha a Vásárló megrendelését azért nem tudja teljesíteni, mert a Vásárló a regisztráció során megadott adatait törölte vagy töröltette.

4. Jótállás, szavatosság

4.1. Az Eladó az eladott árukra terméktípustól függően a hatályos jogszabályoknak megfelelő jótállási időt vállal. 

4.2. Az Eladó jótállási és szavatossági felelősségére a Ptk. valamint az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) sz. Kormányrendelet és a fogyasztói szerződés keretében érvényesített szavatossági és jótállási igények intézéséről szóló 49/2003. (VII. 30.) GKM rendelet rendelkezései az irányadóak.

4.3. Az Eladó által az Áruházban forgalmazott termékre vonatkozó jótállási/szavatossági igények érvényesítésének feltétele, hogy termék meghibásodása a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

4.4. A meghibásodott termékek jótállás/szavatosság körében történő cseréje, visszavétele esetén a terméket az eredeti csomagolásban, a kiegészítőkkel együtt veszi át az Eladó.

4.5. Amennyiben a megrendelt árucikk a rendeltetésszerű használatot akadályozza, esetleg a szállítás során megsérült, akkor azt a Eladó díjmentesen kicseréli. Amennyiben a cserére nincs lehetőség, a vásárló árengedményt kaphat a hibás termék árából vagy elállhat a vásárlástól. Műszaki termékek esetében erre az átvételtől számított 8 napon belül van lehetőség, ezt követően a jótállási jegyen feltüntetett garanciális szervizhez kell fordulni.

4.6. A termékek garanciális szervizpontjára történő eljuttatásának költsége a Vásárlót terheli. Utánvéttel visszaküldött csomagok átvételére az Eladónak nincs lehetősége. A Szolgáltató az így visszaküldött csomagokat minden esetben visszaküldi a feladónak.

5. Rendelés

5.1. A megrendelések leadása az okostaska.hu internetes áruházban kizárólag az okostaska.hu weboldalon keresztül, elektronikus úton lehetséges, interneten keresztül.

5.2. A megrendelés elküldése után az Eladó e-mailben automatikusan visszaigazolja a Vásárló megrendelését. A megrendelés visszaigazolást követően az Eladó megkezdi a megrendelésben megjelölt termékek begyűjtését a raktárkészletből. Amennyiben a megrendelt termék az Eladó raktárkészletéből hiányzik, az Eladó a megrendelést követő 72 órán belül tájékoztatja a Vásárlót. A Vásárlónak ebben az esetben lehetősége van megrendelését módosítani. Amennyiben a Vásárlóval a megrendelés módosítása érdekében történő kapcsolatfelvétel sikertelen, az Eladó jogosult a raktárkészletből nem szállítható terméket törölni a megrendelésből.

5.3. A Vásárló jogosult az elküldött megrendelés módosítására illetve visszavonására akkor is, ha ez nem a megrendelt termék hiányával függ össze. Ebben az esetben a megrendelés módosítására illetve visszavonására legkésőbb a Szállítási értesítő megküldésének napján, munkaidőben van lehetőség. A megrendelés módosítása a kiszállítás időpontját módosíthatja.

5.4. Az Eladó és a Vásárló között nem jön létre írásbeli szerződés. A ráutaló magatartással megkötött szerződés a felek között akkor jön létre, amikor az Eladó a Vásárló megrendelését - figyelembe véve annak az 5.2. és 5.4. pont szerinti esetleges módosításait – a Szállítási értesítővel visszaigazolta.

5.6. A Vásárló a megrendelés leadásakor a pénztár folyamat során felkínált átvételi lehetőségek közül választja ki a számára megfelelőt. A megrendelt termék átvételével kapcsolatos tájékoztatás a SZÁLLÍTÁSI, FIZETÉSI INFORMÁCIÓK menüpont alatt található.

5.7. A kiszállítást, átvételt megelőzően az Eladó a Szállítási értesítőben, telefonon vagy e-mailben egyezteti a Vásárlóval a kiszállítás időpontját. A Vásárló felelőssége gondoskodni arról, hogy az egyeztetett időszakban a csomag átvételét biztosítsa.

5.8. Amennyiben a kiszállítás során a csomag átvétele sikertelen, ennek tényéről az Eladó emailben vagy telefonon értesíti a Vásárlót. Az ismételt kiszállításért az Eladó (Szállító) külön szállítási díjat jogosult felszámítani.

5.9. Az Eladó a kiszállítást a megrendelésben megjelölt szállítási címre kézbesíti. A Vásárló köteles kézbesítési címként olyan címet megadni, ahol a megrendelt termék átvételét biztosítani tudja. A pontatlanul vagy hibásan megadott kézbesítési címből eredő szállítási késedelemből, vagy a kézbesítés esetleges lehetetlenüléséből eredő károkért az Eladó semmilyen felelősség nem terheli.

5.10. A Vásárló a csomag kézbesítésekor köteles a csomagot tételesen ellenőrizni, és hiánytalan teljesítés esetén az átvételi elismervényt aláírni. Hiánytalan kézbesítést tartalmazó átvételi elismervény esetén mennyiségi hiányosságokra vonatkozó reklamációkat az Eladó nem fogad el.

5.11. Amennyiben a Vásárló megtagadja a csomag átvételét, úgy köteles a kísérőokmányban feltüntetni az átvétel megtagadásának okát. Amennyiben a Vásárló nem jelöli meg a kézbesítéskor az átvétel megtagadásának okát, úgy az Eladó felé a továbbiakban semmilyen, a termékkel vagy a megrendeléssel kapcsolatos reklamációt nem jogosult érvényesíteni. Az átvétel indoklás nélküli megtagadása esetén a szállítási költségek a Vásárlót terhelik.

6. Fizetési feltételek

6.1. A Vásárló a megrendeléskor a felkínált lehetőségek közül jogosult megjelölni a fizetés módját, mely a megrendelés visszaigazolása, elfogadása esetén a felekre nézve kötelező érvényűnek tekintendő.

6.2. Az Áruházból megrendelt termékek ellenértékének kiegyenlítése a SZÁLLÍTÁS menüpont alatt található módokon történhet.

6.3. Házhozszállítással történő kézbesítés esetén a termék ellenértékén felül a szállítási díj is kiszámlázásra kerülhet. A szállítási díj Budapestre illetve vidékre történő kiszállítástól függően eltérő mértékű lehet.

6.4. Amennyiben a termék vételára és szállítási díja átutalással előre kerül kifizetésre, az Eladó csak a (szállítási díjjal növelt) vételárnak az Eladó bankszámláján történt jóváírását követően indítja el a termék kiszállítását.

6.5. Utánvéttel történt megrendelés esetén a Vásárló a termék vételárát és a szállítási díjat a kézbesítéskor készpénzben fizeti meg a Szállítónak.

6.6. A Szállító mindaddig nem köteles a megrendelt terméket a Vásárló részére átadni, amíg a Vásárló a megrendelt termék vételárát és szállítási díját ki nem fizette.

6.7. A megrendelt termék vételárát és szállítási díját tartalmazó számlát az Eladó a kiszállítással egyidejűleg postán kézbesíti a regisztráció során számlázási címként megadott címre.

7. A vásárlástól való elállás

7.1. Amennyiben a Vásárló házhozszállítással vette át az Áruházból megrendelt terméket, úgy jogosult az átvételtől (kézbesítéstől) számított 8 (nyolc) munkanapon belül indoklás nélkül elállni a szerződéstől.

7.2. Az Eladó raktárában vagy boltjában személyesen vagy a Vásárló megbízottja útján átvett árukra az elállási jog nem vonatkozik.

7.3. A Vásárlónak az elállást e-mailben vagy személyesen kell bejelentenie az Eladó felé.

7.4. Az elállás joga nem gyakorolható az átvételt követően megsérült termékekre, továbbá a távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II. 5.) Kormányrendelet értelmében:

a) szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződés esetében, ha az elállási határidő lejárta előtt a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó beleegyezésével megkezdte;

b) olyan termék értékesítése, illetve szolgáltatás nyújtása esetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac értékesítő által nem irányítható ingadozásától függ;

c) olyan termék értékesítése esetében, amely a fogyasztó személyéhez kötött, illetve amelyet a fogyasztó utasításai alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy amely természeténél fogva nem szolgáltatható vissza vagy gyorsan romlandó;

d) hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépi szoftver példányára vonatkozó szerződés esetében, ha a csomagolást a fogyasztó felbontotta;

7.5. Az elállási jog minden olyan, az Áruházból megrendelt, házhozszállítás útján átvett termékre vonatkozik, ami bontatlan, vagy bontott, de sérülésmentes, hiánytalan gyári csomagolásban érkezik vissza az Eladó Ügyfélszolgálatára. A sérült csomagolásból adódó költségek a Vásárlót terhelik.

7.6. Az elállási jog jogszerű gyakorlása esetén az Eladó köteles a termék ellenértékét legkésőbb az elállást követő 30 napon belül visszatéríteni. A visszatérítés nem vonatkozik a megrendelt termék kiszállításával kapcsolatos költségekre. Az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket a Vásárló viseli. Az Eladó ezen felül követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését.

7.7. Abban az esetben, ha a terméket a Vásárló nem rendeltetésszerűen használta, az Eladó a termék vételárának visszafizetésére nem köteles.

8. Vegyes rendelkezések

8.1. Az Áruházban való vásárlás feltételezi a Vásárló részéről az Internet és az elektronikus kereskedelem lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és az esetlegesen felmerülő hibákra és potenciális veszélyforrásokra.

8.2. Az Eladó semmilyen módon nem felelős az alábbiakban foglaltak miatt, bármilyen okból is következtek be:

- Az Interneten küldött és/vagy fogadott bármilyen adat;

- Bármilyen működési hiba az Internetes hálózatban, ami megakadályozza az Áruház akadálytalan működését és a vásárlást;

- Bármilyen meghibásodás, bármely vételi eszközben a kommunikációs vonalakon;

- Bármely levél - független attól, hogy papír, vagy elektronikus formában érkezett - de főleg bármilyen adat elvesztése;

- Bármely szoftver nem megfelelő működése;

- Bármilyen programhiba, abnormális esemény, vagy technikai hiba következményei;

8.3. A Vásárló felelőssége felmérni, hogy hogyan védheti meg a számítógépén tárolt adatokat a behatolóktól. Az Eladó internetes oldala bárki által szabadon elérhető, ezért Eladó semmilyen felelősséggel nem tartozik sem közvetett, sem közvetlen kárért, ami az Áruház weboldalához való csatlakozás miatt következett be.

8.4. Az Eladó nem vonható felelősségre semmilyen esetben vis maior esetén, vagy bármilyen eseménnyel kapcsolatosan, ami nem az irányítása alatt áll. Az Eladó ebben az esetben mentesül a megrendelés teljesítésének kötelezettsége alól és a teljesítés elmaradásáért kártérítési felelősséggel nem tartozik.

8.5. Az Eladó bármikor jogosult indoklás nélkül, egyoldalúan módosítani a jelen Üzletszabályzatban foglaltakat, továbbá a weboldalán közzétett bármely szabályt, feltételt és határidőt, ideértve különösen az internetes vásárlás feltételeit és szabályait, továbbá az árakat (a mindenkor érvényes listaárral összhangban) és a szállítási díjakat. A változás az Eladó internetes oldalán történt megjelenés időpontjától lép életbe, így az ez előtti megrendelésekre nem vonatkozik. A módosítás tényéről az Eladó az internetes oldalon tájékoztatja a látogatókat. A módosításról az Eladó a Vásárlókat nem értesíti külön és az értesítési kötelezettség elmulasztásáért nem tartozik felelősséggel.

8.6. Az Eladó nem vonható felelősségre semmilyen, harmadik személy által valamely látogató rovására történt csalás miatt.

8.7. Abban az esetben, ha a valaki bármilyen formában megsérti a fenti Üzletszabályzatot, az Eladó jogosult érvénytelennek nyilvánítani az illető személy regisztrációját és/vagy megrendelését.

8.8. Eladó az Áruház internetes oldalán történt – a látogató egyértelmű beleegyezése után (Hírlevél feliratkozás) - hírlevél feliratkozásoknál megadott e-mail címen a látogatóknak a későbbiekben automatikusan tájékoztatót küld akcióiról és újdonságairól (Hírlevél). A Hírlevél bármikor lemondható.

9. Ügyfélkapcsolat

9.1. Az Áruházban történő vásárlás menetével, a regisztrációval, a megrendelés visszaigazolásával, a fizetéssel, a szállítással és a teljesítés egyéb feltételeivel kapcsolatban, továbbá a fogyasztói kifogások érvényesítésével kapcsolatban az Eladó Ügyfélszolgálata ad tájékoztatást.

10. Személyes adatok védelme

10.1. A személyes adatok védelméről szóló Adatvédelmi Nyilatkozat megtekinthető az Adatvédelem menüpont alatt.

10.2. Az Áruház internetes oldalán való regisztrálással és/vagy vásárlással az adatvédelmi nyilatkozat elfogadottnak tekintett.

11. Illetékesség, joghatóság, alkalmazandó jog

11.1. Jogvita esetén az Eladó mindenkori székhelye szerint illetékes, a jogvita eldöntésére hatáskörrel rendelkező bíróság jogosult eljárni.

11.2. Jogvita esetén a hatályos magyar jog rendelkezései irányadóak.