Adatvédelem

1. Bevezetés

Adatkezelő: Bugaga Team Kft. 

Felhasználó: a http://okostaska.hu weboldalt használó vagy regisztráló bármely személy.

Az adatkezelés célja: a http://okostaska.hu webcímen elérhető szolgáltatások nyújtásának biztosítása. A szolgáltató az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából kezelheti az igénybe vevő, Felhasználó azonosításához szükséges természetes személyazonosító adatokat és címet.

Az Adatkezelő a regisztrációkor megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely Felhasználó email címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott email címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást.

A Bugaga Team Kft., mint az internetes áruház (a továbbiakban: Áruház) üzemeltetője ezúton kijelenti, hogy:

Az Áruház üzemeltetése során – mint adatkezelő - tiszteletben tartja a felhasználók alapvető szabadságjogait - így különösen a magánélethez való jogot - a személyes adataik gépi feldolgozása során és mindenben a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény (a továbbiakban: Adatvédelmi törvény) rendelkezései szerint jár el.

Az Adatvédelmi törvény 12.§ (1) bekezdése értelmében felhasználóinkat az alábbiakról tájékoztatjuk:

1.1. A regisztráció során Ön olyan adatokat ad meg számunkra, amelyek az Adatvédelmi törvény 2. § 1. pontjában foglalt meghatározás szerint személyes adatoknak minősülnek. Ezen adatok megadása önkéntes.

2. § 1. E törvény alkalmazása során: személyes adat: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt - közvetlenül vagy közvetve - név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet;

1.2. A honlap üzemeltetéséhez külső szervezetet (tárhelyszolgáltatót) veszünk igénybe.

2. Az adatkezelés célja

2.1. A regisztráció vagy rendelés során felvett adatokat kizárólag szerződéses feladataink teljesítése továbbá hírlevél küldése céljából tároljuk és használjuk fel.

2.2. Az adatokat harmadik személy számára nem tesszük hozzáférhetővé, kivéve, ha a szerződéses feladataink teljesítéséhez (pl. szállítás) alvállalkozó bevonása szükséges. Ebben az esetben Ön az adatvédelmi elveink tudomásul vételével beleegyezik abba, hogy szerződéses alvállalkozónknak a szerződéses feladat teljesítéséhez szükséges adatokat (szállítási név, cím, telefonszám) átadjuk.

2.3. A szállítást végző alvállalkozót minden esetben a szerződésben szabályozott feltételek kötik a tekintetben, hogy az Ön adatait csak a szerződéses feladat teljesítése érdekében használhatja fel és azt további felhasználás céljából megőrizni, vagy harmadik személynek átadni semmilyen formában sem jogosult.

3. Az adatkezelés jogalapja

3.1. Az adatok kezelésének jogalapja az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény valamint az 1995. évi CXIX. törvény a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név és lakcím adatok kezeléséről.

4. Az adatok elérhetősége, módosítása, töröltetése

4.1. Regisztrált felhasználóként Ön a felhasználóneve és jelszava segítségével - a sikeres regisztrációt követően - bármikor be tud lépni és érvényes rendelést tud feladni, illetve lehetősége van adatainak módosítására, töröltetésére.

4.2. A regisztráció vagy rendelés során megadott adatokat Ön email üzenet küldésével is bármikor helyesbíttetheti és töröltetheti.

4.3. A módosításokat illetve az adatok törlését a kézhezvételt követő 1 munkanapon belül végrehajtjuk.

5. Tájékoztatás

5.1. Amennyiben olyan kérdése van, amelyre az Áruház honlapjának Adatvédelem menüpontja alatt nem kapott választ, kérjük, küldjön e-mailt Ügyfélkapcsolati munkatársunk címére.

5.2. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogokról és jogorvoslati lehetőségekről a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény (a továbbiakban: Adatvédelmi törvény) rendelkezik.

6.1. A Cookie egy kisebb adatállomány, melyet a okostaska.hu látogatójának számítógépén helyez el a weboldal és a weboldal látogatójára vonatkozó információkat tartalmazza. Cookie használata szükséges a webáruház számos funkciójának a megvalósításához — például a legutóbb megtekintett termékek vagy a kosár funkció. 

7. Statisztikai adatok

7.1. A webáruház látogatása során névtelen technikai információk kerülnek rögzítésre statisztikai célokból (látogatás időtartama, látogatott oldalak stb). Ezek az információk nem kapcsolhatóak össze a felhasználók által a regisztrációkor vagy vásárláskor megadott egyéb adatokkal, sem más internetes honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal. Ezen névtelen látogatói statisztikákat a webáruházunk működésének javításához használjuk fel. A statisztikák gyűjtéséhez és analizálásához a Google Analytics nevű szolgáltatást használjuk. A Google adatvédelmi irányelveiről itt olvashat.